Změna Orion hesla/Changing the Orion password

Pozor, nové minimální požadavky na heslo: délka 13 znaků, 3 skupiny znaků.
Attention, new minimum password requirements: length 13 characters, 3 groups of characters.

Na této stránce si můžete své heslo změnit do 4 měsíců po vypršení jeho platnosti. Poté bude váš účet zablokován. Pro opětovné odblokování je nutné osobně navštívit operátorské pracoviště s platnými doklady.

You can change your password on this page within four months after its expiration. After that, your account will be blocked. To renew your account, you must visit the CIV help desk with valid documents.

Důležité upozornění!

Nikdy nezadávejte Orion jméno a heslo do webových formulářů, pokud se nejedná o přihlašovací stránku systému WebAuth nebo oficiální webový nástroj pro změnu hesla (tato stránka). Obě aplikace jsou provozovány na stroji shib.zcu.cz!!!

Important notice!

Never enter your Orion username and password into web forms, unless you want to log in via the WebAuth webpage or an official web tool used for password change (this webpage). Both applications are run on shib.zcu.cz!!!